Jdi na obsah Jdi na menu
 Aktuálně:

Proč být členem ZO OSŽ Praha Vršovice ?????

výhody zde►►►ZO OSŽ Praha Vršovice nabízí .......

 

ZO OSŽ Praha Vršovice svým členům v roce 2018:

přispívá:1000Kč na režijní výhody

hradí:pojištění odpovědnosti za škodu

způsobenou zaměstnavateli v plné výši

 

Návštěvní kniha ZO OSŽ Praha Vršovice

lze zanechávat vzkazy pro ZO a funguje i jako online chat/forum ZO 

pro komunikaci stačí pouze vyplnit jméno 

PKS SŽDC s.o.2018/ v rubrice Dokumenty/ke stažení

Akce klubu důchodců ZO OSŽ Praha Vršovice pro rok 2018 na stažení a nahlédnutí zde►►►Plán akcí klubu důchodců ZO OSŽ Praha Vršovice pro rok 2018

Potvrzení na daně za rok 2017/pokyny v rubrice Fotoalbum/Potvrzení na daně za rok 2017

PKS ČD a.s.2018/ v rubrice Dokumenty/ke stažení

PKS ČD Cargo a.s.2018+Zásady pro poskytováná osobního ohodnocení v rubrice Dokumenty/ke stažení 

Permanentky na domácí zápasy AC Sparta Praha ,více info a rezervace v rubrice Fotbal 

Novinky od člena PV ČD Cargo p.Skrečky v rubrice PV OSŽ ČD Cargo PJ Praha 

Nová rubrika Obzor online umožňuje stáhnout si aktuální čísla obzoru ve formátu pdf .........

Permanentky do ZOO nově k vyzvednutí i na hlavním nádraží..............více rubrika Pojištění....

Dne 9.4.2018 vložen do rubriky Zpravodaj nové číslo Duben 2018

Informace o permanentních vstupenkách do ZOO+Botanická zahrada pro rok 2018+Aquacentrum Barrandov v rubrice Pojištění .........

 

Pojištění soukromá produktová zvýhodnění OSŽ

(metodická pomůcka)

 

Příspěvek na režijku aktivním členům naší organizace 
se bude vyplácet ve výši 1000 Kč stejným způsobem jako loni: 
Bude vyplácen v žst.Praha Smíchov od 15.2.2018 do konce června 2018 
paní Charvátovou Annou - email:PHASMospoklvyb@zap.cd.cz 
Pondělí-Pátek od 8:00-14:30 hod 
po předchozí domluvě - tel:972226114

 

Dobojováno jest!

Čtvrtkem skončilo kolektivní vyjednávání o podobě kolektivní smlouvy (KS)ve společnosti SŽDC. Ve všech třech velkých železničních společnostech (ČD, ČD CARGO a SŽDC) jsou tedy podepsány KS na tento rok. V souvislosti s velkým optimismem zaměstnanců, podporovaným zprávami o velkém navyšování mezd v mnoha společnostech, se očekávalo vysoké zvýšení mezd i na železnici. Optimisté očekávali růst nejméně 10%, realisté (k nim se řadím i já) něco mezi 7 až 8%, no a pesimisté v našich řadách prorokovali nárůst mezd kolem 5%.

Nakonec u ČD bude nárůst mezd někde kolem 7%. U SŽDC je výpočet nárůstu mezd složitější, protože struktura tarifů se změnila a má podobu, na kterou jsme si zvykli už kdysi u Českých drah. To znamená jednotný základ a letové postupy. Dle mého předběžného výpočtu je navýšení mezd u SŽDC se vším všudy v průměru asi 6,5%. Musíme si počkat na zveřejnění konečné podoby nové KS a pak porovnat se starou KS.

Po zveřejnění konce kolektivního vyjednávání se především u zaměstnanců SŽDC vzedmula vlna antipatie proti kolektivním vyjednávačům a odborům celkově. Uznávám, že ani u mě nezavládlo nadšení nad výsledky kolektivního vyjednávání. Růst mezd se především v souvislosti s nedostatkem zaměstnanců na trhu práce a náročností práce na železnici očekával větší. Nevím, zda do růstu mezd v roce 2018 započítat i částku 5000 (resp. 6000), kterou jsme dostali už v prosincových výplatách. Dle mého byla tato částka ušetřena ze mzdových prostředků roku 2017. Pak by letošní navýšení mezd bylo o více jak 1% menší. Ovšem tady je důležité, že tato částka byla vůbec vyplacena a výhodnost započtení do roku 2017 nebo 2018 se ještě ukáže. Chtěl bych také vyvrátit dohady zaměstnanců o tom, že bylo vše dopředu domluveno. Začalo se mluvit jak je možné, že 11. ledna byla podepsána KS na SŽDC a 12. už byla výplata i s oněmi 5000 nejen na výplatnici, ale také na účtech většiny zaměstnanců? Kolektivní vyjednávači byli totiž postaveni před těžké dilema. Buď podepíší KS do 12. hodiny s navýšením v průměru o 4,4%, dorovnáním mezd za leden a mimořádnou částkou 5000 korun a tato částka bude vyplacena ještě v prosincovém výplatním termínu, nebo se k této částce v roce 2018 jen obtížně dostaneme, pokud vůbec. Odborové centrály se rozhodly pro příslovečného vrabce v hrsti. A tak zaměstnavatel dal pokyn k rychlému dopočítání prosincových mezd a mzdové účetní měli dlouho do večera o zábavu postaráno.

Mrzí mě, že po slibně nastartované spolupráci mezi odborovými centrálami, se na stránkách ADP dočteme, v komentáři ke kolektivnímu vyjednávání od pana Zazvonila: „Zásadním faktorem byla situace, že nejsilnější odborová organizace neměla zájem porušit sociální smír za cenu vyšších nárůstů mezd“. Tímto vyjádřením se tak vzdal odpovědnosti za výsledek kolektivního vyjednávání. Musím zdůraznit, že podpisy pod novou KS musely připojit všechny OC, aby byla platná. Stávka v rámci kolektivního vyjednávání je za 1) z právního hlediska velice ošemetná a za 2) běh na dlouhou trať. Tím chci říci, že než by po splnění všech předepsaných procedur ke stávce vůbec mohlo dojít, byl by červen nebo červenec. To by znamenalo, že půl roku by nebyl prakticky žádný mzdový nárůst. Pro spoustu zaměstnanců by to asi nebyl problém. Ale především pro mladé kolegy v menších stanicích, kteří mají malé děti a platí hypotéky, se zvyšující životní náklady a stagnace příjmů musí zákonitě odrazit v životní úrovni jejich rodin.

A z čeho osobně jsem nejvíce rozčarován? Podpora zaměstnanců byla během kolektivního vyjednávání veliká. Ve spoustě stanic převážná většina zaměstnanců odmítla například podepsat „přesčasy nad 150 hodin“. I za cenu hrozby pevného přidělování dovolené zaměstnavatelem, prodloužení střežení pracoviště nebo změny turnusů. Budou příště zaměstnanci takto ochotni podporovat své odborové zástupce? Rozhodně nic nevyřeší ti, kteří budou vystupovat z odborů. Oslabením odborů se mzdová situace ještě zhorší. Ve společnostech, kde jsou slabé odbory nebo dokonce nejsou žádné jsou totiž mzdy výrazně menší.

Myslím, že příště se taktika kolektivního vyjednávání musí mnohem lépe připravit a OC musí zanechat „žabomyších“ třenic a handrkování. Pro dobro všech zaměstnanců.

Pavel Čermoch

 

Dnes byla na SŽDC dohodnuta nová Podniková kolektivní smlouva!

Ve čtvrtek 11. ledna 2018 po 14. hodině informovala Správa železniční dopravní cesty (SŽDC), že byla na SŽDC podepsána nová Podniková kolektivní smlouva na období od 1. února 2018 do 31. prosince 2019. Dnes byla dohodnuta na SŽDC nová Podniková kolektivní smlouva na období od 1. února 2018 do 31. prosince 2019. Při promítnutí nového systému tarifních mezd a nového osobního příplatku dochází u všech zaměstnanců k nárůstu mzdy v průměru o 4,4 %, z toho u nejnižších tarifních stupňů až o 8 %. V návaznosti na novou výši minimální mzdy od 1. 1. 2018 došlo k významné změně u nejnižších tarifních mezd. Současně se upravila nominální hodnota stravenek na 110 Kč, 90 Kč a 55 Kč. Dále bylo dohodnuto vyplacení mimořádné odměny ve výši 5000 Kč, a to v lednu se mzdou za měsíc prosinec 2017. Dojde také k dorovnání rozdílu vzniklého nepodepsáním PKS v měsíci lednu 2018 se mzdou za tento měsíc.

 

 

Ministerstvo dopravy a železniční odboráři se dohodli na úpravě režijního jízdného

164.gifK udržení sociálního smíru na železnici přispěje dohoda o nastavení režijního jízdného pro roky 2018 a 2019. Podmínky dohody dnes podpisem společného memoranda stvrdilo Ministerstvo dopravy a zástupci železničních odborových svazů. Cena běžné režijní jízdenky se od příštího roku zvedne z 1000 korun na 1100. V komerčních vlacích nebude režijní výhody určovat stát. Ve formě zaměstnackých benefitů je ale poskytnou přímo České dráhy a Správa železniční dopravní cesty.Memorandum na období 2018 a 2019 zajistí režijní jízdné železničářům a všem skupinám, které na něj mají nárok. „Jsem rád, že jsme dosáhli dohody, která je důležitá pro sociální smír na železnici. Jednání byla složitá, ale nalezli jsme řešení, ke kterému se hlásí všechny strany. Pokud jde o nastavení cen, náš závazek jsme potvrdili úpravou tarifu, která už je podepsaná a začne platit od 1. ledna. Ceny režijního jízdného stanoví na další dva roky,“ uvedl náměstek ministra dopravy Tomáš Čoček.
V současnosti platí držitelé režijního jízdného za roční jízdenku platnou v síti Českých drah 1.000 korun, od příštího roku nově 1.100 korun a o sto korun bude vyšší cena také za režijní jízdenky pro bývalé železniční zaměstnance a děti zaměstnanců. Ti nově za roční jízdenku zaplatí 600 korun. Z tisíce korun na 1250 korun se pak zvýší cena ročních režijních jízdenek pro ostatní rodinné příslušníky. Kromě zaměstnanců ČD a SŽDC na režijní výhody mají nárok například i zaměstnanci Drážního úřadu.
Vlaky na tratích, kde stát drahám na provoz nepřispívá, budou ze státem nařízeného tarifu vyjmuty. České dráhy i Správa železniční dopravní cesty ale režijní jízdné poskytnou v odpovídajícím rozsahu jako zaměstnanecký benefit. Dohoda také zajistí, že České dráhy nebudou diskriminovány v budoucích soutěžích na státem dotované rychlíkové linky. Tyto linky totiž budou podobně jako komerční vlaky vyjmuty ze státem nařízeného tarifu. České dráhy tak nebudou v soutěžích zatíženy tím, že musí celé skupině cestujících s nárokem na režijní jízdné poskytovat státem nařízenou slevu, zatímco jiní dopravci takovou povinnost nemají. Soutěže bude možné vypsat za férových podmínek.

 

VII. sjezd OSŽ, který se konal ve dnech 10. – 11. listopadu 2017

Novým předsedou OSŽ zvolen Mgr. Martin Malý, dosavadní místopředseda OSŽ a předseda PV OSŽ SŽDC.

Prvním místopředsedou OSŽ byl zvolen předseda PV OSŽ při ČD, a.s. Vladislav Vokoun.

Do funkce místopředsedkyně/místopředsedy OSŽ byli potvrzeni Bc. Renata Dousková, předsedkyně NeRV OSŽ a Radek Nekola, předseda PV OSŽ ČD Cargo, a.s.

Do funkcí tajemníka/tajemnice PV OSŽ při ČD, a.s. byli potvrzeni Antonín Leitgeb a Věra Nečasová, za PV OSŽ ČD Cargo, a.s. Bc. Marta Urbancová.

 

Vzhledem ke zvolení Mgr. Malého předsedou OSŽ, proběhnou doplňující volby funkcionářů PV OSŽ SŽDC na mimořádné  konferenci dne 6. prosince 2017.

Zástupci ZO OSŽ Praha Vršovice na VII.sjezdu zleva Anna Charvátová,Ondřej Kubart,Ladislav Kácovský,Petr Skrečka

img-138d3aee4fc6e277a6060d130e1a0d91-v.jpgimg-308879587ff3fa8b12f11515e51ef0d2-v.jpg

Důležitý posun při projednávání nové směrnice SŽDC č. 75 (Psychická způsobilost zaměstnanců)

Na dnešním jednání (29.8.2017) zástupců vedení SŽDC a odborových centrál došlo mimo  jiné k významnému pozitivnímu posunu při projednávání  návrhu nové směrnice SŽDC č. 75 (Posuzování psychické způsobilosti k výkonu vybraných zaměstnání).  

Zaměstnavatel v reakci na negativní stanoviska odborových centrál z textu  návrhu vypustil ustanovení  o opětovném posuzování psychické způsobilosti zaměstnanců po dosažení čtyřiceti let věku. Opětovnému posouzení tak budou podle nového návrhu textu směrnice podrobeni pouze zaměstnanci při  dosažení důchodového věku (v dosud platné směrnici SŽDC č. 75 po dosažení věku 64 let). Po těchto změnách  se návrh nového textu směrnice již v podstatných bodech neliší od stávající směrnice SŽDC č. 75. Přesnou informaci o sposlední podobě nového  textu směrnice Vám zašleme po kontrole a ověření zápisu z dnešního jednání.

Jako zástupci odborových organizací jsme nicméně zaměstnavatele upozornili, že při  blížícím se kolektivním vyjednávání budou odborové organizace  navrhovat doplnění textu  dosavadní PKS  SŽDC v tom smyslu, aby nároky zaměstnanců v případě ztráty psychické způsobilosti dle směrnice SŽDC č. 75 byly v PKS řešeny obdobně jako při ztrátě zdravotní způsobilosti.

 

 

Určeno pro členy ZO OSŽ  
v návaznosti na zveřejněný článek v Obzoru č. 11   
Členům naší ZO OSŽ, kteří uvažují o uzavření jiné pojistky na Pojištění odpovědnosti z povolání (tzv. pojistka na blbost) doporučuji si vše řádně promyslet. Nejedná se jen o částku, kterou zaplatíte za rok, ale hlavně o spoluúčast. U pojistky, kterou má OSŽ uzavřenou s Kooperativa pojišťovnou, a.s. je spoluúčast 5 %, tj. minimálně od 500,- Kč, maximálně do 3.000,- Kč. U jiných pojistných ústavů bývá spoluúčast v desítkách %. Pokud dojde k nejhoršímu a bude realizováno pojistné plnění, kde je škoda větší, i přes 100.000,- Kč (což je na železnici obvyklé), může být spoluúčast pro zaměstnance velmi finančně bolestivá. Dále je vhodné se zajímat o to, kde pojistka platí. Odborová pojistka se vztahuje na škodu způsobenou jakémukoliv zaměstnavateli se sídlem v České republice a ve státech Evropské unie. Na území ČR se vztahuje například i na poškození drážního vozu jiné železniční společnosti. Škoda může vzniknout nejen na území ČR, ale i na území členského státu EU. Nadstandardní je také, že se pojistka vztahuje na škodu, která může vzniknout  i při dohodách o pracích konaných mimo pracovní poměr (dohoda o pracovní činnosti a dohoda o provedení práce). Podmínkou ovšem je, že z těchto závislých činností musí být také odváděn odborový příspěvek.   
Další nadstandardy a podrobnější informace rádi vysvětlíme ústně v kanceláři ZV ZO OSŽ nebo telefonicky.   

 

 

Je zřízena nová emailová adresa pro komunikaci mezi členy a ZV a je to email:zovrsovice@seznam.cz   

 

 Využijte bezplatnou radu psychologa !!!

Pouze po mimořádné události v provozu!

zde leták k nahlédnutí

►►►Pomoc psychologa !!! 

 

  Pro rezervaci nebo informace o permanentkách do zoo a botanické zahrady je v rubrice Pojištění zřízena aplikace pro komunikaci mezi členy a ZV OSŽ Praha Vršovice